Vrouwen kiezen de laatste jaren steeds vaker voor een bestaan als zelfstandige. Er zijn momenteel ruim 600.000 vrouwelijke zzp’ers in ons land, een verdubbeling ten opzichte van tien jaar terug.

Ook bij mannen was er een groei te zien in die jaren, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Maar die groei was aanmerkelijk kleiner dan bij vrouwen, met respectievelijk +77 procent en +101 procent. Er stonden begin dit jaar in totaal 1,6 miljoen mensen ingeschreven als zelfstandige.

Vrouwen zijn vaak actief als bijvoorbeeld zelfstandig advocaat, communicatieadviseur of zorgmedewerker. Ook in de persoonlijke dienstverlening zijn veel vrouwelijke zzp’ers werkzaam, terwijl hun aantal in de bouw juist minimaal is.

Verder valt op dat veel jongeren (tot 25 jaar) zelfstandige worden. Hun aantal verdriedubbelde zelfs in tien jaar tijd.

Volgens de KVK zijn daar meerdere verklaringen voor. Zo is er in het onderwijs veel aandacht voor zelfstandig ondernemerschap, zijn jongeren vaak digitaal vaardig en zien ze veel voorbeelden op sociale media. Relatief veel jongere zelfstandigen zijn aan het werk in de horeca of als koerier.

Ook onder 65-plussers is een flinke toename te zien, en dan vooral onder 70-plussers. Waarschijnlijk komt dit doordat ouderen na hun pensioen graag werkzaam blijven, maar ook doordat ze niet altijd genoeg pensioen hebben opgebouwd.

Bron: NU.nl

Categories:

Tags: